Consell escolar

Composició del Consell Escolar:


President:

 • Xavier López

Cap d’estudis:

 • Elena Guillén

Secretària:

 • Rosa Mª Calderero

Representant de l’Ajuntament:

 • Noèlia Sanz

Representants de mestres:

 • Antonio Extraña
 • Montserrat Mira
 • Carme Rodríguez
 • Ana Casares
 • Elias Vera
 • Rosa M. Calderero

Representants de famílies:

 • M. Angeles Mujica
 • Lauren Gamarra
 • M. Lourdes Martinez
 • Yolanda Olivares
 • Jose Gregorio Amaya
 • Fernanda Hurtado

Representant de l’AFA:

 • Yolanda Benach

Representant del PAS:

 • Assumpta Traveria