Museu del Cinema

L’aliança de l’Escola amb el Museu del Cinema de Girona ens ajudarà a descobrir, a investigar, a fer-nos preguntes, a buscar respostes… sobre el setè art.

El Museu del Cinema-Col·lecció Tomàs Mallol és una institució permanent, sense ànim de lucre, oberta al públic com un espai de participació científica, cultural i lúdica dels ciutadans, i al servei de la societat i el seu desenvolupament. La seva missió és afavorir la comprensió i el coneixement de la història de la imatge en moviment i del cinema a través de la conservació, recerca, interpretació i exposició permanent de la Col·lecció Tomàs Mallol i d’altres col·leccions o objectes que es puguin adquirir, així com també a través de l’organització d’activitats i l’oferiment de serveis que permetin la interacció amb els visitants i usuaris del museu.