PREINSCRIPCIÓ CURS 2019-2020

Benvolgudes famílies,

us informem que la presentació de les sol·licituds de PREINSCRIPCIÓ del curs 2019-2020 serà dels dies 29 de març al 9 d’abril.

– Divendres 29 de març: de 9:30 a 12:00 i de 15:00 a 16:00

– Dilluns 1, dimecres 3, divendres 5 i dilluns 8 d’abril: de 9:30 a 12:00 i de 15:00 a 16:00

– Dimarts 9 d’abril: de 9:30 a 12:30

 

– Imprès de la sol·licitud

– Original i fotocòpia del llibre de família

– Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant

– Certificat o volant municipal de convivència

– Original i fotocòpia del DNI de l’infant (si en té)

– Original i fotocòpia de la Targeta Sanitària Individual de l’infant

– 3 fotografies tipus carnet

– Documentació acreditatives dels criteris complementaris (si s’escau)

 

Publicació de llistes amb el barem provisional: divendres 26 d’abril

Publicació de llistes amb el barem definitiu: dimecres 8 de maig

Data de sorteig: dijous 9 de maig