Escola del Mar de Badalona

L’Escola del Mar de Badalona, Centre d’Estudis Marins de Badalona es va crear l’any 1987 amb la voluntat de mantenir vius els vincles que uneixen Badalona amb el mar.

Els objectius de l’Escola del Mar són donar a conèixer la biologia i l’ecologia del mar Mediterrani i activar, a través del coneixement, actituds de respecte envers el mar, a més de recuperar, mantenir i divulgar la memòria històrica de Badalona com a ciutat amb tradició marinera: la pesca, la corderia, la navegació i el lleure a la platja en són alguns exemples.

El mar és un medi que, malgrat la seva proximitat, és complicat d’estudiar i, a més, els coneixements són difícils d’aplicar a l’ensenyament. Per aquest motiu, el Centre d’Estudis Marins ofereix les seves instal·lacions i la seva experiència per treballar temes específics sobre la l’ecologia i el medi ambient del mar Mediterrani i porta a terme diverses iniciatives per facilitar aquesta tasca a escoles, instituts i al públic en general.