Espais (EP)

“És impossible conèixer les parts
sense conèixer el tot i viceversa .”
 
Edgar Morin
Filòsof francés 

Espais

Amb els ESPAIS volem garantir el treball competencial de tots els aspectes de les àrees de matemàtiques i de llengua del nostre alumnat de primària. Volem que aquest adquireixi un conjunt de capacitats necessàries per ser membres actius i compromesos amb la nostra societat.

Amb els espais proposem un temps d’aprenentatge on la dinàmica que es genera dóna l’oportunitat de desenvolupar propostes de recerca pautades, i que es poden realitzar a nivell individual o en petit grup segons la dificultat de la proposta. Els treballem d’una manera manipulativa, d’observació directa, d’experimentació i de manera escrita, quan es creu necessari.

Aquesta metodologia de treball demana una organització concreta:

 • es fan en tres sessions setmanals d’una hora i mitja.
 • es treballa amb grups més reduïts que el propi grup-classe. L’alumnat es relaciona en grups heterogenis, barrejant els alumnes de 1r i 2n, de 3r i 4t i els de 5è amb 6è. Creiem que el treball cooperatiu és imprescindible per aprendre a treballar en equip, ajudant i col·laborant amb els companys.
 • s’ocupen diferents espais físics de l’escola
 • s’organitza tot l’equip de mestres de tal manera que pugui acompanyar en tot moment a l’infant.
 • Continguts de les àrees interaccionades són:
  1. Comprensió lectora amb resolució de problemes.
  2. Expressió escrita amb mesura, numeració i càlcul.
  3. La geometria es fa en llengua anglesa perquè comporta un gran imput de la llengua estrangera a partir d’unes mateixes estructures que es repeteixen de forma reiterada, la qual cosa representa una gran ajuda per a la seva comprensió.

 

BARCELONA 08 02 2017 Sociedad El nuevo libro de texto las editoriales lanzan los primeros manuales escolares para trabajar por proyectos En la foto ninos del colegio Octavio Paz de Barcelona esta en fase de prueba piloto con materiales de la Editorial Planeta FOTO de RICARD CUGAT