Qui som?

L’Associació de Famílies de l’Escola Octavio Paz (AFA) és una associació sense afany de lucre que agrupa totes les famílies  i tutors dels alumnes de l’Escola que en són membres.  És la principal via de participació de les famílies en la vida del centre.

La junta directiva de l’AFA actualment la formen mares que dediquen una mica del seu temps lliure a col·laborar en diferents tasques. Cadascuna fa el que pot, cada estona compte i cada aportació és importantíssima per petita que sigui.

La junta directiva treballa en estreta col·laboració amb la direcció del centre per tal d’afavorir la implicació de les famílies en l’educació activa de l’alumnat. Es reuneix mensualment amb l’equip directiu per tractar temes que afecten tot el col∙lectiu de les famílies, per transmetre les opinions i les reflexions dels pares i mares sobre temes educatius i del funcionament quotidià de l’Escola, i per posar en marxa el calendari d’activitats del curs promogudes per l’AFA.

Actualment la junta directiva està formada per:

  • Leonor García, presidenta
  • Susana Rueda, vicepresidenta
  • Daniel Macías, tresorer
  • Anna Carreras, secretària
  • Racha Osko, Javier Gonzalez, Gloria Martinez, Cristina Hernámdez, Inés Lara Suria Boumenjel, M. Eugènia López , vocals