Qui embruta el mar?

octubre 05, 2019

‪Les espècies més perilloses del Mediterrani són sens dubte els residus no reciclables llençats al vàter, al carrer, a les rieres, a la sorra de la platja o al mar que generen impactes greus sobre la fauna i flora marina. Brutícia originada incomprensiblement per l’acció humana!‬

2n i 6è continuen amb els padrins lectorsLa descripció del nostre mar.