OP-innov@, el projecte educatiu

Coneix el nou Projecte Educatiu OP-innov@:

OP-innov@, el nostre projecte educatiu from EscolaOctavioPaz
Coneix la nostra manera de treballar: