Compromesos amb el 2030

“TRANSFORMAR L’EDUCACIÓ PER TRANSFORMAR EL MÓN”

 

Al Fòrum Mundial d’Educació, organitzat a Incheon l’any 2015, s’hi van debatre les prioritats globals sobre educació per als pròxims quinze anys, en el context de l’adopció per part de Nacions Unides dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): l’Agenda 2030.

En la declaració d’Incheon, entre d’altres s’ estableixen:

  • els valors universals en què es basa l’educació
  • la necessitat que la inclusió, l’equitat i la igualtat de gènere estiguin al centre

i concreta la necessària actualització educativa, redefinint què entenem per qualitat.

El propòsit, al que l’escola Octavio Paz si sent plenament alineat, és “Transformar l’educació per transformar el món” i és per això que ens comprometem:

  • amb una educació on s’aprengui a canviar el món per tal que les noves generacions puguin viure en un món millor.
  • amb una educació vinculada de forma plena amb l’assoliment dels 17  Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) proposats per UNESCO, en aquesta transformació positiva del planeta.