Cohesió d'equip

Fent referència a Galceran (2004): “participar és convertir-se en protagonista actiu”, l’escola promou diferents accions per tal de convertir els diferents agents de la comunitat educativa en protagonistes actius del projecte d’escola.

Aquestes són:

  • Claustres de mestres a fora de l’escola (1 de setembre, 30 de juny i quan es cregui oportú)
  • Representació d’una obra conjunta de teatre
  • Cap de setmana de convivència
  • Sortides culturals
  • Entre d’altres