prOPosem: Assemblea + Consell d'Infants

El projecte prOPosem vetlla perquè l’infant sigui un agent actiu a l’escola. Li dóna l’oportunitat de reflexió, de diàleg, de proposta i de participiació a la vida del centre.

prOPosem recull els moments d’assemblea i el Consell d’Infants:

 

  • Les assemblees son moments compartits entre tots els infants d’un mateix grup de referència. Són moments importants on l’infant sent que forma part d’un grup i apren a respectar-se des de la diferència. A l’escola fem dues assemblees per fomentar la cooperació i la cohesió de grup:

· L’assemblea diària  és el primer moment del dia que l’infant es troba amb el/la seu/va tutor/a i la resta companys de grup de referència. És un moment per treballar i aprofundir en la identitat i la pertinença de grup, a més de consolidar els vincles afectius amb el/la mestre/a. Es dóna molta importància a escoltar com es troba l’infant. Al final de l’assemblea es planifica i s’acorda la jornada diària.

· L’assemblea dels divendres a la tarda és l’espai on el grup de referència valora, analitza i programa les propostes de millora setmanals. Són moments de diàleg per escolar les diferents veus i per compartir coneixements i vivències personals.

  • El Consell d’Infants és òrgan que vol incentivar la participació dels infants en la presa de decisions a l’escola. Els infants tracten regularment els temes que els interessen en assemblea amb els seus companys i després els posen en comú amb la resta de consellers i integrants del Consell.

Està format per dos consellers de cada grup de referència, la directora i la cap d’estudis, una representat del PAS, de l’espai de migdia i de l’AFA.

Moment d’un consell d’infants