Laboratoris de llenguatges

“La intel·ligència no és quelcom innat i fix, sinó que agrupa diferents
capacitats específiques, diferents i semi-independents .”
Howard Gardner
Professor de psicologia i
ciències de l’educació

Laboratoris de llenguatges

Per assegurar-nos un aprenentatge holístic dels nostres infants i destacar els seus punts forts, complementem el treball per projectes de recerca, d’espais i d’ambients amb els LABORATORIS DE LLENGUATGES on garantim el treball de les emocions i dels diferents llenguatges a partir de la teoria de les Intel·ligències Múltiples (IM) de Gardner.

A l’escola entenem que la intel·ligència és multidimensional, és per aquesta raó que ampliem el camp d’aprenentatge i descoberta incloent els llenguatges amb la seva globalitat, les habilitats, hàbits, actituds i estratègies de les següents intel·ligències: lingüística-verbal, lògica-matemàtica, espacial, musical, corporal cinestèsia, musical, intrapersonal, interpersonal i naturalista. La teoria explica que tots som capaços de conèixer i interaccionar amb el món a partir d’aquestes formes diferents i complementàries d’intel·ligència. I que les tenim totes, en major o menor mesura.

Tenim els següents laboratoris de llenguatges:

  • STEAM (en anglès)
  • Teatre (com. grans)
  • Dansa (com. petits i mitjans)
  • Cuina
  • Ioga (com. petits)
  • Estimulació musical (com. petits)
  • Ukelele (com. grans)