Programa Tècnics d’integració social i educadors socials

L’escola disposa de professionals d’atenció educativa amb la finalitat de garantir l’equitat en l’accés a l’educació: Tècnic d’integració social/(i Educador Social si s’escau).

La contractació d’aquests professionals està cofinançat en un 40% per la Unió Europea i la resta pel Departament d’Educació això comporta el compliment d’unes mesures de publicitat i comunicació.

La incorporació de tècnics d’integració social i educador socials té com a objecte suplementar amb professionals d’atenció educativa l’activitat que es presta en els centres docents, amb la finalitat de garantir l’equitat en l’accés a l’educació.

Els objectius del Programa de tècnics d’integració social i els educadors socials cofinançat per la Unió Europea són:

  • Prevenir l’abandonament prematur i el fracàs escolar Procurar el benestar emocional dels alumnes
  • Facilitar una bona convivència en els centres educatius.
  • Contribuir a l’orientació dels alumnes
  • Fomentar la implicació de les famílies
  • Fomentar el vincle entre l’escola i el seu entorn.
  • Contribuir al desenvolupament de plans d’àmbit comunitari.