Consell escolar

Composició del Consell Escolar:


President:

 • Xavier L.

Cap d’estudis:

 • Elena G.

Secretària:

 • Laura S.

Representant de l’Ajuntament:

 • Noèlia S.

Representants de mestres:

 • Mercè P.
 • Alicia G.
 • Carme R.
 • Gemma P.
 • Elias V.
 • Ana V.

Representants de famílies:

 • Carolina H.
 • Aram V.
 • Núria C.
 • Cristina C.
 • Fabiana V.
 • Daniela S.

Representant de l’AFA:

 • Leo G.

Representant del PAS i PAE:

 • Assumpta T.

Acords Consell Escolar: