Espais Competencials (EP)

“És impossible conèixer les parts
sense conèixer el tot i viceversa .”
 
Edgar Morin
Filòsof francés 

Espais

Amb els ESPAIS COMPETENCIALS garantim el treball competencial de tots els aspectes de les àrees de matemàtiques i de llengua del nostre alumnat de primària. Volem que aquest adquireixi un conjunt de capacitats necessàries per ser membres actius i compromesos amb la nostra societat.

Amb els espais proposem un temps d’aprenentatge on la dinàmica que es genera dóna l’oportunitat de desenvolupar propostes de recerca pautades, i que es poden realitzar a nivell individual o en petit grup segons la dificultat de la proposta. Els treballem d’una manera manipulativa, d’observació directa, d’experimentació i de manera escrita, quan es creu necessari.

Aquesta metodologia de treball demana una organització concreta:

 • es fan en tres sessions setmanals d’una hora i mitja.
 • es treballa amb grups més reduïts que el propi grup-classe. L’alumnat es relaciona en grups heterogenis, barrejant els alumnes de 1r i 2n, de 3r i 4t i els de 5è amb 6è. Creiem que el treball cooperatiu és imprescindible per aprendre a treballar en equip, ajudant i col·laborant amb els companys.
 • s’ocupen diferents espais físics de l’escola
 • s’organitza tot l’equip de mestres de tal manera que pugui acompanyar en tot moment a l’infant.
 • Continguts de les àrees interaccionades són:
  1. Comprensió lectora amb resolució de problemes.
  2. Expressió escrita amb mesura, numeració i càlcul.
  3. La geometria es fa en llengua anglesa perquè comporta un gran imput de la llengua estrangera a partir d’unes mateixes estructures que es repeteixen de forma reiterada, la qual cosa representa una gran ajuda per a la seva comprensió.