Organització i funcionament

INFORMACIÓ DEL SERVEI DE MIGDIA: 

 

APORTACIONS MENSUALS DEL SERVEI DE MIGDIA (de setembre a maig):

aportació sense ajut: 122,91€
aportació amb ajut parcial: 36,79€
aportació amb ajut total: sense aportació
aportació servei esporàdic 6,80€/dia

 

MENÚS DE PATI: