Organització i funcionament

INFORMACIÓ DEL SERVEI DE MIGDIA: 

 

APORTACIONS MENSUALS DEL SERVEI DE MIGDIA CURS 2023-2024 (de setembre a maig):

aportació sense ajut: 129,34€
aportació amb ajut parcial: 38,80€
aportació amb ajut total: sense aportació
aportació servei esporàdic 7,19€/dia

 

MENÚS DE PATI:

 

MÉS INFORMACIÓ:

https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/ajuts_beques_i_subvencions/ajuts_de_menjador_escolar