Consell d'infants

Composició del Consell d’infants:


Respresentants/Consellers dels infants:

  • Com. grans
  • Com. mitjans
  • Com. petits

Representants de l’equip directiu:

  • Elena G. (directora)
  • Ana V. (cap d’estudis)

Representant de l’espai de migdia:

  • Mònica J. (coordinadora)

Representant del PAS:

  • Ana R. (TIS)
  • Assumpta T.