Projecte de recerca

“El coneixement no és una cosa separada que es basti a si mateixa, 
sinó que està immers en un procés pel qual la vida es sosté .”
 
John Dewey
Pedagog

Projecte de recerca

El treball per projectes de recerca respon a la necessitat de saber i a l’interès per aprendre. Permet a l’infant iniciar un procés d’aprenentatges obert, on a partir dels seus interessos i inquietuds busca respostes als reptes i interrogants que li van apareixent.

El treball per projectes de recerca té com a base un enfocament globalitzador i significatiu. És dona més importància al camí que l’infant fa (procés): tenir desig de saber coses noves, fer-se preguntes, reflexió sobre allò que es sap i allò que li agradaria aprendre, recerca, selecció i interpretació de nous coneixements a través de fonts diverses, formulació de nous dubtes i noves preguntes, relació  amb altres aprenentatges i vivències anteriors, reflexió sobre el propi procés d’aprenentatge i la posada en comú del resultat; que al que s’aprèn (producte).

Els projectes afavoreixen la construcció del coneixement de forma compartida i permeten als mestres transformar els aprenentatges dels nostres infants en una activitat més motivadora: ens agraden els reptes, cooperativa: treballem en grups i significativa: les propostes estan vinculades amb els interessos dels nostres alumnes i del nostre entorn.

Tenim un únic projecte de recerca d’escola per a tot el curs. A partir del tema escollit, els diferents nivells investiguem segons les inquietuds i interessos. Al llarg del curs compartim tota l’escola l’evolució i les conclusions de la recerca.

Podeu consultar els diferents projectes:

PASSADÍS