Estratègia digital de centre

L’ESTRATÈGIA DIGITAL de CENTRE (EDC) és un instrument pràctic que té fer finalitat formalitzar la governança de la tecnologia en el marc de l’autonomia de centre i del Projecte Educatiu de Centre (PEC).

Introducció

Anàlisi de la situació del centre. Diagnosi

Objectius de l’EDC

Planificació i seguiment

Avaluació i millora