Ambients (EI)

“… és necessari organitzar des del primer moment un espai i una cultura de l’espai
que afavoreixin tots els processos de comunicació de l’infant: l’educació és un esdeveniment
fet d’interaccions complexes moltes de les quals es produeixen si l’espai hi participa.”
 
Loris Malaguzzi
Pedagog italià – Reggio Emilia

Ambients d’aprenentatge

Els AMBIENTS OP són diferents espais d’aprenentatge on els infants hi participen d’una manera activa, creativa i lliure.

En els ambients l’infant desenvolupa les diferents competències, habilitats, capacitats pròpies de cada edat essent el protagonista i constructor del seu propi aprenentatge.

L’infant es relaciona i es comunica amb companys de diferents edats, a partir de diferents propostes construïdes per l’equip de mestres i reconstruïdes per ells mateixos.

Els mestres l’acompanyen perquè actuï, observi, imagini, s’emocioni, inventi, experimenti, construeixi, comparteixi, relacioni… i interactuï amb la resta de companys, donant resposta als diferents interessos i necessitats. Es respecta la diversitat i els diferents ritmes d’aprenentatge.

A cada ambient s’ofereixen un ventall de propostes d’aprenentatge amb diferents materials potenciant una diversitat de respostes i d’accions per part de l’infant. Aquest hi accedeix de manera lliure i autònoma.

Els ambients OP són els següents: