Capses d'aprenentatge

Capses de treball globalitzat

Les CAPSES D’APRENENATGE son propostes de treball guiat i globalitzat que configuren una de les franges de treball cooperatiu entre infants de dos nivells d’edats diferents (1r-2n, 3r-4t i 5è-6è).

Amb aquesta franja de treball  promovem la investigació, l’experimentació, la construcció de coneixement i l’adquisició de les competències.

Classifiquem les capses en quatre grans àmbits distribuïts en espais diferents de l’escola:

  • Natural
  • Social
  • Artístic
  • Comunicatiu

Cada capsa conté una proposta de treball amb un repte a assolir. Segons la complexitat la capsa es pot realitzar individualment o en petit grup. El grup s’autogestiona el temps per arribar a la conclusió i/o producció final. Quan es finalitza la proposta es comparteix el resultats amb la resta de grups i cada infant s’autoavalua.