Altres projectes i col·laboracions

L’educació no canvia el món, canvia les persones que canviaran el món.

Paulo Freire
Educador i pedagog brasiler

Projecte d’impuls a la lectura (ILEC)

El Projecte d’impuls a la lectura (ILEC) té com a objectiu estratègic la millora de l’èxit escolar de tot l’alumnat.

Ho fa potenciant la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum al llarg de tota l’Educació Infantil i Primària. Els objectius són:

  • Afavorir la competència lectora que és la base de molts aprenentatges i un requisit per participar amb èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta
  • Augmentar la competència comunicativa i lingüística
  • El desenvolupament de l’hàbit lector dels infants i joves

Es pot ampliar la informació als següents enllaços:

 

Programa èxit

El Programa Èxit forma part de la política educativa de l’Ajuntament de Barcelona. Pretén afavorir una escolarització obligatòria òptima per tot l’alumnat dels centres públics de Primària i Secundària. Des d’aquesta perspectiva i amb el suport del Departament d’Ensenyament, el curs 2001-02 va iniciar aquest projecte amb els alumnes i tutors de cicle superior de Primària de les escoles del Districte de Sant Andreu.

Els objectius son els següents:

  • Garantir, amb implicació del professorat de les escoles i dels instituts, la continuïtat dels itineraris pedagògics al llarg de tot l’ensenyament obligatori.
  • Facilitar a l’alumnat l’adquisició de les habilitats, competències i sabers necessaris per obtenir el Graduat de Secundària i incorporar-se amb èxit a nous estudis o al món del treball.
  • Oferir un servei de proximitat a les famílies, desenvolupant noves formes de relació i d’aprenentatge amb la implicació de tota la comunitat educativa.

Per a més informació del programa clica aquí: http://www.edubcn.cat/exit/

 

Biblioteca escolar

El projecte Biblioteca escolar “puntedu” té un paper destacat al projecte educatiu del centre. La nostra biblioteca forma part del Directori de blogs i webs de les biblioteques escolars de Catalunya.

Els enllaços per accedir a diferents cercadors son els següents:

A més, l’alumnat participa en les següents activitats de biblioteca i de foment de la lectura:

  • Rodallibres: projecte de lectura compartida entre els alumnes de quart
  • Maleta viatgera pels alumnes d’educació infantil i cicle inicial
  • Servei de préstec: en fan ús l’alumnat de primer a sisè
  • Activitats setmanals d’animació a la lectura.

L’objectiu bàsic és potenciar l’ús de la biblioteca com un espai on l’alumne gaudeixi del plaer de llegir i pugui ampliar els seus coneixements, afavorint l’intercanvi d’idees i/o opinions.

 

Escoles + sostenibles

L’escola està implicada en el desenvolupament d’activitats que permeten millorar la sostenibilitat al centre.

En aquest sentit es promou la participació i sensibilització de tota la comunitat educativa. Estan en actiu activitats relacionades amb el reciclatge de paper i l’espai verd escolar.

El format de treball d’aquest projecte es decideix en assemblees d’alumnes de tots els nivells i representants de tots els sectors de la Comunitat Educativa.

 

Centre Formador d’estudiants en pràctiques

L’escola Octavio Paz és reconegut com a Centre formador d’estudiants en pràctiques pel Departament d’Ensenyament.

Al llarg del curs escolar l’escola acull a futurs mestres d’educació infantil, de primària i especialistes de diferents universitats catalanes.

Durant l’estada a l’escola els alumnes desenvolupen un pla de treball de pràctiques elaborat entre l’escola i la universitat.  Aquest recull les diferents actuacions, el seguiment i la seva avaluació.