Raó de ser

principis

Els trets que ens defineixen com a centre educatiu son:

 

missió

Som una escola que hem fet un pas endavant per posar-nos al dia en aquesta societat que va evolucionant i canviant a un ritme vertiginós. Hem apostat per escoltar i acompanyar a l’infant a partir de les seves necessitats. Fem que s’emocionin, sentin curiositat, es facin bones preguntes, facin recerca i comparteixin i comuniquin criteris i conclusions obtingudes.

Entenem l’educació com un procés integral de  l’alumnat, centrada en el treball per a  la convivència, en l’atenció inclusiva i per a l’assoliment de les competències. Treballem i ens il·lusionem per proporcionar un servei educatiu de qualitat comptant amb un equip de mestres emprenedor que aplica estratègies de millora contínua en tots els àmbits del centre.

Així mateix, tenim com a missió garantir la igualtat d’oportunitats i l’equitat del nostre alumnat, evitant qualsevol tipus de marginació i/o exclusió, contribuint a formar ciutadans responsables, solidaris i respectuosos amb l’entorn, la ciutat, el país, la societat i el medi ambient.

visió

Volem que l’escola sigui una escola viva on els mestres i els infants siguin investigadors i creadors de la realitat.

Volem ser una escola pública innovadora, capdavantera i pionera d’Educació Infantil i Primària que esdevingui un referent per a la formació humana i social a nivell de Districte i de ciutat. Una escola compromesa que desenvolupi les capacitats i les competències de tots els alumnes respectant els diferents ritmes d’aprenentatge. Volem adaptar-nos a l’entorn canviant essent conscients de les oportunitats i necessitats reals de cada moment.

La curiositat, el descobriment i l’experimentació barrejat amb l’emoció, la tecnologia i els diferents llenguatges són les principals fites en que volem avançar per així ajudar als nostres alumnes a desenvolupar-se de manera harmònica i en totes les dimensions.

Volem ser una escola amb un equip de professionals obert a la sensibilitat, a l’escolta i a l’observació per tal d’atendre les necessitats i inquietuds personals de cada alumne i cada família.

Volem ser un equip cohesionat i format, aprofitant i potenciant les fortaleses de cadascú i amb ganes d’aprendre i de compartir per millorar les debilitats que vagin apareixent.

Volem afavorir el treball cooperatiu i de col·laboració entre els diferents membres de la comunitat educativa.  Construïm aprenentatges en relació amb l’altre i això ens ha de permetre crear un bon clima de convivència i de treball, fet que assegura l’assoliment d’autonomia de l’alumnat.