Grup d'Experimentació per al Plurilingüisme

Grup d’Experimentació pel al Plurilingüisme (GEP)

Nowadays, in a global society like ours, English is the dominant international language. In Octavio Paz school, we understand English is a tool to communicate and to have access to other knowledge. That is why, although we study the language from a theoretical perspective (grammar, vocabulary…),  we are concerned with the necessity of using  it as a way to communicate, in order to learn the language in a proper and efficient manner. Consequently, our school has become a GEP school (Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme), with the purpose of making the English language a useful tool for our students, and to make them capable of using it in other contexts.

In Primary Education, there are Geometry lessons where the Math’s contents related with Geometry and also, specified by the Catalan Curriculum of Education are taught in English.
As a GEP school, we have resources and training for our teachers and  support for our students by experts from the Department of Education, during two academic years. This is to guarantee and consolidate significant learning in our children.

Being a GEP school gives us the necessary tools to make our students become more proficient in English. We are a multilingual school. Are you ready to start?

More information: GEP-Departament d’Ensenyament

____________

Actualment, en una societat global com la nostra, l’anglès és la llengua internacional més dominant. Des de l’escola Octavio Paz s’enten l’anglès com una eina per comunicar-nos i per accedir a altres coneixements, per això, no només és necessari l’estudi dels aspectes més teòrics (gramàtica, vocabulari…) de la llengua, sinó també el fer-la servir com a mitjà de comunicació, per tal d’aprendre la llengua de manera eficient. És per això, que el nostre centre és una escola GEP (Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme) durant els cursos 2016-18, per fer de l’anglès una eina útil pels nostres alumnes i que siguin capaços d’utilitzar-la en altres contextos.

A l’etapa d’educació primària es fan classes de Geometry, on els continguts de matemàtiques relacionats amb la geometria i marcats pel currículum competencial d’Ensenyament, es treballen en llengua anglesa.

Com a centre GEP,  durant dos cursos, tenim recursos, formacions pels mestres i acompanyament per part d’experts del Departament. Es vol garantir i consolidar uns aprenentatges significatius pels nostres alumnes.

Ser un centre GEP, ens dona les eines necessàries per fer que els nostres alumnes siguin més competents en llengua anglesa. Som un centre plurilingüe. Are you ready to start?

Per a més informació clica el següent enllaç: GEP-Departament d’Ensenyament