600 punts negres

gener 16, 2019

Al llibre 600 punts negres hi podem trobar figures fantàstiques, enganys i sorpreses i, sobretot, mooolltts punts negres. Quants punts negres hi ha en les nostres creacions?

Motivats amb les capses de treball globalitzat i els espais competencialsTeniu gana?