Obrim l'escola als companys del Serra Hunter de Manresa

març 22, 2021

Compartim el matí amb l’equip de docents de l’escola Serra i Hunter de Manresa.

Conversem i reflexionem sobre les capses de treball globalitzat com a propostes d’aprenentatge autèntic i personalitzat.

Les capses de treball globalitzat prenen sentit quan es connecta aprenentatge amb la vida.Seguim observant i recollint informació.