Actuacions

Les actuacions principals de l’AFA són:

  • Representar els interessos de les famílies associades.
  • Fomentar la participació i la interrelació de tota la comunitat educativa en el projecte de l’escola amb xerrades, festes, tallers, actes culturals, trobades de famílies, iniciatives diverses.
  • Ajudar a les famílies i a l’escola oferint servei de monitoratge a les reunions, aportacions de material a l’escola i a les famílies, descomptes als serveis propis, etc.
  • Gestionar els serveis educatius complementaris com l’acolliment matinal, les activitats extraescolars, els casals de vacances, etc.