Als espais competencials...

maig 04, 2022

A numeració i càlcul descomposem els números i experimentem amb el material en base 10 per realitzar operacions de manera manipulativa, representant els nombres per poder visualitzar les diferents dimensions. #espaiscompetencials

Compartir ens fa crèixerCOMUNITAT CREATIVA