Assemblea?, conversa?, debat? o discussió?

setembre 25, 2019

Amb Glòria Arbonès, directora del Grup IREF, l’equip humà iniciem el bloc de formació entorn la importància de saber escoltar i parlar. Benvinguda Glòria!

 

L’escola inaugura el actes del 25è aniversari de la ZER Poblet (Tarragona)Inaugurem el projecte de recerca MAR