Calendari - Sol·licitud cita prèvia

maig 10, 2020

Benvolgudes famílies,

Compartim l’enllaç per tal que ens feu la proposta de dia i hora per venir, del 19 al 22 de maig, a fer la preinscripció prensencial a l’escola.

CITA PRÈVIA – ESCOLA OCTAVIO PAZ

Recordeu portar tota la següent documentació preparada: 

  • SOL·LICITUD PREINSCRIPCIO 2020-2021
  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne/a es troba en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet), o de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport si es tracta de persones estrangeres. Si es tracta de persones estrangeres comunitàries el document d’identitat del seu país d’origen. Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI o NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència.
  • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys. De manera extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que es pugui aportar.
  • Si s’escau, la documentació acreditativa dels criteris de prioritat (específics, generals i complementaris) que corresponguin per a cada ensenyament.

 

Portem el MAR a l’OP!L’escola al TNmigdia de TV3