Fundació Alicia

AlíciaAli-mentació i cièn-cia, és un centre de recerca en cuina. Un centre que investiga productes i processos culinaris; que innova i treballa per millorar l’alimentació de les persones, amb especial atenció a les restriccions alimentàries i altres problemes de salut; que fomenta la millora dels hàbits alimentaris, i que realça el patrimoni alimentari i gastronòmic dels territoris.

Alícia és una fundació privada sense ànim de lucre, creada l’any 2003. El seu patronat està format per la Fundació Catalunya-La Pedrera, la Generalitat de Catalunya i persones de prestigi reconegut. Té la complicitat i la col·laboració de científics destacats i els millors cuiners.

La finalitat d’Alícia és que tothom mengi millor, és a dir, que l’alimentació sigui saludable, sostenible, saborosa, acceptada en funció de les cultures i les tradicions i adaptada a qualsevol situació de vida en què es trobin les persones.

Alícia treballa per ser un referent en:

  • La recerca i la innovació aplicades a la gastronomia.
  • El desenvolupament de solucions aplicades a la indústria alimentària per millorar l’oferta que es destina a la població des dels vessants saludable i gastronòmic.
  • El foment empresarial del sector alimentari.
  • La recerca i l’oferta de respostes culinàries a problemes alimentaris derivats de malalties o situacions concretes.
  • La millora d’hàbits alimentaris com a fórmula d’inversió en salut de les persones.
  • El realçament i la dinamització del patrimoni alimentari i gastronòmic dels territoris.
  • La transferència i divulgació del coneixement alimentari.