Decisions democràtiques!

setembre 20, 2018

Després de proposar temes diversos, exposar les nostres motivacions i sotmetre a votació la decisió final… Les cases ha estat el nom escollit per la nostra aula! Mireu quines primeres creacions!

Dies per fomentar la cohesió i sentiment de pertinença al grupRobotics with 1st and 2nd graders! Awesome!