Discovering 2D shapes through art

novembre 17, 2023

First and second graders discovering 2D shapes, colours and it’s size through art and the objects around the classroom.

El 3M al Parc Fluvial del Besòs per veure com ha canviat el RiuDescobrim com els animals construeixen les seves cases al Museu Nat