El Col·legi d'Arquitectes de Catalunya nova aliança del 2020-21

juliol 14, 2020

El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya serà una de les aliances del curs 2020-2021.

Avui hem començat a construir el futur projecte amb Sandra Bestraten, arquitecta i presidenta de la demarcació de Barcelona i Ruben Pineda, arquitecte i professor.
Comencem formació en competència digitalCARRER, nou tema de recerca 2020-2021