El Servei Educatiu de Les Corts convida l'escola

gener 31, 2023
A Barcelona la transformació educativa no s’atura.
Aquesta tarda el Servei Educatiu de Les Corts ens convida a compartir amb mestres i equips directius del districte el perquè i el com de la nostra mirada peadagògica.
Compartim amb mestres xilensCom és el nostre diari d’aprenentatge?