Hem fet bones preguntes?

febrer 19, 2021

Inicien la Fase d’investigació a Projecte! Què és investigar? Hem fet bones preguntes? A on podem cercar informació? Formem grups de treball per tal de començar a donar resposta a les nostres hipòtesis.

Quaderns de bitàcola, una eina per documentar el procés d’aprenentatgeCompartim amb MDPbailen