Les radiografies

novembre 03, 2017

A l’ambient ARA SOM observem l’esquelet amb l’ajuda de les radiografies i la taula de llum.

A la sala de psico!La planxa