L'escola viatja al País Valencià

abril 10, 2019

L’escola participa a les Jornades de l’Associació de Directors del País Valencià: “Transformem l’escola” explicant primer, la transformació integral de l’OP i després, la concreció del marc curricular educatiu en franges de treball globalitzat.
També compartim reflexions amb el claustre de mestres el CEIP Les Arts de València.

Última sessió de Makers a les aulesTallers Infantil Setmana CAT-MEX