Noves capses de treball globalizat: ODS

febrer 09, 2022

Transformar el nostre món: l’Agenda 2030 pel Desenvolupament Sostenible i els seus 17 objectius dins de les capses d’aprenentatge de la comunitat de grans. #capsesdaprenentatge #perunfuturmillor #reptes

Al laboratori d’art…L’escola present a Manresa 2022 participant en el diàleg sobre lideratge escolar.