Què és un diari d'aprenentatge?

octubre 06, 2020

El nostre diari d’aprenentatge és un instrument d’avaluació formativa que facilita a l’infant identificar el que ha après i com ho ha après. Al final de cada proposta, cada grup realitza una presentació on comparteix aquests aprenentatges més significatius amb els companys.

Als ambients, fem volar la nostra creativitat!Sessions de clown per a l’equip humà