Situs Inversus

abril 24, 2018

El repte que la setmana passada vam plantejar a cinquè va ser investigar què era “situs inversus”. Avui ho hem compartit a la classe. Molt molt interessant! Nosaltres ja ho sabem? I vosaltres? No teniu curiositat per esbrinar-ho?

Geometry (3r/4t) PolygonsETS 100% OP?