Sons de colors

gener 20, 2020

Els boomwackers ens atrapen. Els infants de primer practiquen ritme i so, i es sorprenen d’interpretar cançons en equip.

Mapes de navegacióConsum responsable amb “Tria bo tria sa“.