Sura o s’enfonsa?

maig 20, 2021

 A l’ambient experimentem ens endinsem en la flotabilitat dels objectes a través la formulació d’hipòtesis, l’experimentació i la classificació mitjançant el mètode científic.

Fem motlles de les ampolles reciclades a EspaisEl projecte de recerca del 2P ja comença a recollir evidències…