Treballem l’extens vocabulari sobre cuina i el seu ús

novembre 25, 2021

El lèxic es un element imprescindible per a la comprensió i la producció oral i escrita.

Treballem l’extens vocabulari sobre cuina i el seu ús adequat adaptant-lo al context.

Continuem l’acompanyament sobre #pedagogiasistèmicaARCADImón, el conte d’Arcadi Oliveres