Una estona diària de lectura...

octubre 01, 2021

És important invertir una estona diària a la lectura. Per fomentar que els infants adquireixin un bon hàbit lector cal que treballem conjuntament família-escola.

Repensant l’espai de biblioteca i la franja de lectura diàriaTreballem la consciència fonològica